Zet vandaag nog die stap!

neem contact op
acasaco
menu

Praktisch leidinggeven (PL)

Deze praktische training is bedoeld voor (startende) leidinggevenden die zich willen oriënteren op het effectief aansturen van hun team! Je studeert niet voor leidinggevende, je wordt er op een gegeven moment voor gevraagd en dan mag je het gaan doen.

Al snel komen de vragen: werk ik wel doelgericht, motiveer ik mijn medewerkers, moet ik gaan coachen, welke stijl van leidinggeven past bij mij, mijn medewerkers en onze orgaSMA-Atie, hoe voer ik functionerings-, beoordelings- en slechtnieuwsgesprekken, moet ik delegeren en hoe doe ik dat en hoe ga ik om met het veranderde beeld dat mijn medewerkers van mij hebben nu ik leidinggevende ben…

Aanpak

Tijdens de training PL, volgt na een theoretische inleiding, telkens een praktijkgerichte en persoonlijke oefening. Hierdoor leert u de theorie toe te passen. Dit gebeurt samen met de groep, zodat u van elkaar kunt leren. Omdat het om vaardigheden gaat, trainen we aan de hand van rollenspelen op grond waarvan u feedback krijgt op uw gedrag. Soms gebeurt dit met medecursisten, soms met uw trainer.

De feedback die u krijgt is opbouwend en lerend van aard maar ook erg duidelijk en genuanceerd direct en dus: scherp! Hierdoor wordt de training voor u persoonlijk erg effectief…

Naast vaardigheden, wordt er tevens stilgestaan bij theoretische achtergronden en principes. Hierdoor is deze training zowel vormend als toepassingsgericht en dus zeer effectief voor de ontwikkeling van uw managementskills. Deze training leert u de basisvaardigheden, waarover iedere leidinggevende moet beschikken.

Duur

Drie dagen. Tussen de trainingsdagen zit een periode van twee weken.

neem contact op

de volgende onderwerpen behandeld:

Persoonlijk leiderschap
- Inzicht en bewustwording van uw persoonlijkheid als leidinggevende
- Persoonlijke kerkwadranten
- Belemmeringen, uitdagingen en allergieën
- Timemanagement en delegeren
- Motivatie en betrokkenheid van medewerkers
- De rol van de leidinggevende/manager voor wat betreft de bedrijfscultuur

Leiderschap
- Ontwikkelen van leiderschapsstijlen (die bij u en uw orgaSMA-Atie passen)
- Op effectieve wijze invloed uitoefenen
- Delegeren (wie heeft welke verantwoordelijkheid?)
- Overwinnen van weerstanden
- Win-winsituaties totstandbrengen
- Teamontwikkeling en teamrollen
- Functionerings-, beoordelings- en slechtnieuwsgesprekken voeren
- Effectief vergaderen

Communicatiestijlen en - structuren
- Communicatiemodel
- Gesprekstechnieken: feedback & assertiviteit
- Verbale en non verbale communciatie: persoonlijke afstemming
- Coachingsvaardigheden

 

Assertief communiceren
- Wat is assertief communiceren
- assertieve communicatie, de zender en ontvanger
- De kracht van non verbale communicatie
- Toepassingen

Feedbackgesprekken en luistervaardigheden
- Wat is feedback
- feedback, de zender
- feedback, de ontvanger
- Verbale en non verbale kenmerken van feedbackgesprekken
- Toepassingen
- Luisteren, wat is het
- Slechte en goede luistervaardigheden
- L.S.D.
- Inzicht in uw eigen luistervaardigheden
- Vraagtechnieken
- Toepassingen

Gesprekstechnieken algemeen
- Voorbereiding (paper and mind)
- Doelen
- Opbouw van gesprekken
- Gemedieerde gesprekken, do's and dont's

neem contact op

KOSTEN

Inschrijfgeld 50,- euro
Cursusgeld 1.190,- euro
Literatuurkosten 35,- euro
Totaal 1.225,- euro

Arrangementskosten

Per dag 54,50 euro

STARTDATA

MAART, april, mei, SEPTEMBEr, oktober en november

Dagopleiding lokatie Utrecht
3 bijeenkomsten van 10.00 uur tot 16.00 uur
(vr, za).

neem contact op

ACASACO Academie voor sales en communicatie

© ACASACO | Postbus 14187 | 3508 SG Utrecht | Kvknummer 30163454