acasaco
menu

Trainingen

Praktisch en effectief

Trainingen van ACASACO zijn zeer praktisch van aard. Vanuit een theoretisch kader, wordt telkens geoefend. U krijgt feedback op een wijze waarbij het leereffect het grootst is.

De feedback die u krijgt is opbouwend en lerend van aard maar ook erg duidelijk en genuanceerd direct en dus: scherp! Hierdoor wordt de training voor u persoonlijk erg effectief…

Omdat de groepen vaak divers qua samenstelling zijn, zal de trainer samen met de groep accenten leggen voor wat betreft de te behandelen onderwerpen.

Tussen de trainingsdagen zit een periode van twee weken.

ACASACO Academie voor sales en communicatie

© ACASACO | Postbus 14187 | 3508 SG Utrecht | Kvknummer 30163454